Concurs de literatura

Fecha: 
Termini de presentació de treballs 22/09/2018
Actividad: 
Bases del XII Premi Literari Hospital Universitari i Politècnic La Fe 2018
Lugar: 
Hospital Universitari i Politècnic La Fe

“Associació
José Luis Sampedro
per a la Salut i la Cultura”
XII PREMI LITERARI
Hospital Universitari i Politècnic La Fe 2018

Modalitats
Narrativa, relat curt.
Poesia.

Tema
Vivències a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

Llengües
Valencià i Castellà.

Convoca
Associació José Luis Sampedro per a la Salut i la Cultura.
Bases
Poden participar-hi les persones que estiguen o hagen estat hospitalitzades o en tractament, majors de 16 anys. Podran participar-hi també les persones que hagen acompanyat de manera directa tot el procés de la malatia d’un familiar. Els treballs han de ser inèdits i estar escrits en valencià o en castellà; hi haurà un premi per a cada una de les llengües. En el cas de presentar-los en paper es farà per triplicat. En tots els casos interliniat 1.5, font Arial 12 i una extensió entre tres i sis pàgines numerades. A la portada constarà el títol de l’obra, nom i cognoms de l’autor/a, l´adreça, el telèfon i el correu electrònic.
El veredicte del jurat serà inapel•lable.

Lliurament de les obres
Biblioteca d’Usuaris: Pepa Salavert, Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Torre G, planta baixa. Av. Abril Martorell 26. 46026 València o en el correu electrònic: asociacionjlsampedro@gmail.com

Termini de presentació de treballs
Finalitzarà el 22 de setembre de 2018.

Lliurament del premi
Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, el 23 d´octubre de 2018 a les 18.00 h.
a l´Edifici H de Direcció, d´Administració i de Docència, planta baixa aula 04.

Dotació
Diploma, lot de llibres i la publicació de l’obra guanyadora de cada una de les llengües.

Més informació
A la Biblioteca d’Usuaris: Pepa Salavert de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Torre G planta baixa. Tel. 961244399 o 635317241 i en el correu electrònic: asociacionjlsampedro@gmail.com